Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Gamla Uppsala : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Gamla Uppsala

Foto: Pål-Nils Nilsson - Ok�nt datum

RAÄ-nr: Uppsala 123:1. Skidåkning på en av kungshögarna. Bilden troligen från början av 1960-talet.

PNN01023

20010919001:Pnn01023

Uppsala

Uppland

Uppsala

Uppsala

Sverige

Utgången upphovsrätt

Creative Commons-licens

Fornminnen

Gravar

Hög

Raä-Fastigheter

Riksintressen

Vintermotiv

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Uppsala 123:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.