Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Visingsborgs slott : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Visingsborgs slott

Foto: Bengt A Lundberg - 2001-06-26

RAÄ-nummer Visingsö 37:1.

f0105104

156132714174:060

Visingsö

Småland

Jönköping

Jönköping

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Bebyggelselämningar

Slott/herresäte

Raä-Fastigheter

Riksintressen

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Visingsö 37:1

Extern Länk

Wikipedia

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.