Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

UFv1953 Kummelby runsten : Klicka för att öppna i nytt fönster.

UFv1953 Kummelby runsten

Foto: Gabriel Hildebrand - 2001-09-23

Kummelby kyrka i bakgrunden. Inskriften lyder: Helga lät resa stenen efter Svärting, sin man, och efter Östen och efter Häming, sina söner. Och Igulfast (ristade).

f0108933

077732922680:017

Sollentuna

Uppland

Sollentuna

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Byggnadsverk

Religionsutövning - kyrkor

(01) Exteriörer

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Sollentuna 184:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.