Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U898 Norby : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U898 Norby

Foto: Bengt A Lundberg - 2001-10-24

RAÄ-nummer Uppsala 337:1.
Inskriften lyder: Ale (eller Alle) och Jovurfast lät göra minnesmärket efter Jarl, sin fader , och efter Gisl och efter Ingemund. Han blev dräpt österut, Jarls son. Öpir ristade.

f0112214

156132812934:090

Uppsala

Uppland

Uppsala

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Uppsala 337:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.