Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U768 Grop-Norrby : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U768 Grop-Norrby

Foto: Bengt A Lundberg - 2001-05-31

Inskriften lyder: Agute och Assur och Björn reste denna sten efter Nocke, en god ung man.

f0112527

156132812934:076

Vårfrukyrka

Uppland

Enköping

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Vårfrukyrka 168:3

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.