Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U766 Back-Norrby : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U766 Back-Norrby

Foto: Bengt A Lundberg - 2001-05-31

Stenens nedre del. Inskriften, som fortsätter på parstenen U 767, lyder: Gudfast lät hugga två stenar efter Est sin son och (efter) sig själv.

f0112513

156132812934:066

Vårfrukyrka

Uppland

Enköping

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.