Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U786 Hansta : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U786 Hansta

Foto: Bengt A Lundberg - 2001-10-24

Inskriften lyder: Åslek lät resa denna sten efter Torgils, sin broder. Gud bärge hans ande.

f0112324

156132812936:0015

Tillinge

Uppland

Enköping

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Tillinge 141:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.