Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Dr339 Stora Köpinge : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Dr339 Stora Köpinge

Foto: Bengt A Lundberg - 2002-04-25

RAÄ-nummer Stora Köpinge 22:1. Stenen står utanför Stora Köpinge kyrka. Inskriften lyder: Vrest och Nyk och Kruse reste denna efter efter Ape/Ebbe sin kamrat, en god dräng.

f0201928

461216130109:069

Stora Köpinge

Skåne

Ystad

Skåne

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Byggnadsverk

Religionsutövning - kyrkor

(01) Exteriörer

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Stora Köpinge 22:1

Bebyggelseregistret

STORA KÖPINGE KYRKA

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.