Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U867 Gryta : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U867 Gryta

Foto: Bengt A Lundberg - 2002-10-28

Inskriften lyder: Tjälve gjorde bron efter Bolla sin dotter. Ale (eller Alle) och Olev lät hugga efter Tjälve sin fader, Inga efter sin man. Gud give lättnad åt deras själar.

f0208904

177731624319:029

Gryta

Uppland

Enköping

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Gryta 44:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.