Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U873 Örsunda : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U873 Örsunda

Foto: Bengt A Lundberg - 2002-10-28

Inskriften lyder: Tingfast lät resa denna sten efter Holmger, sin gode fader, Ingas man. Gud hjälpe hans själ. Balle ristade denna sten.

f0208916

177731624319:038

Gryta

Uppland

Enköping

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Gryta 66:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.