Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U860 Måsta : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U860 Måsta

Foto: Bengt A Lundberg - 2002-10-29

Runstenen från sidan.

f0209213

177731624319:008

Balingsta

Uppland

Uppsala

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Balingsta 3:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.