Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U11 Adelsö Hovgården : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U11 Adelsö Hovgården

Foto: Bengt A Lundberg - 2002-04-03

RAÄ Adelsö 46:1. Markering av position för materialbortfall.

d0201317

177731612268:054

Adelsö

Uppland

Ekerö

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Riksintressen

Runor

Världsarv

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Adelsö 46:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.