Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U58 Riksbyhällen : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U58 Riksbyhällen

Foto: Bengt A Lundberg - 2002-06-18

Inskriften på runhällen lyder: Sigvid och Sigrev lät rista denna sten efter Senar, sin fader.

f0212923

177731612268:078

Stockholm

Uppland

Stockholm

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Bromma 13:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.