Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U58 Riksbyhällen : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U58 Riksbyhällen

Foto: Bengt A Lundberg - 2002-06-18

Detaljbild med gråkort och skala på U58 Riksbyhällen.

f0212801

177731611733:017

Stockholm

Uppland

Stockholm

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.