Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Dr262 Fosiestenen : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Dr262 Fosiestenen

Foto: Bengt A Lundberg - 2003-05-15

Runsten, RAÄ-nummer Fosie 3:1, på Fosie kyrkas kyrkogård. Inskriptionen lyder enligt översättning: "Esbern reste denna sten efter sin kamrat Dvärg, en god dräng" (V. Lilja, 1968).

f0312709

 

Malmö

Skåne

Malmö

Skåne

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Byggnadsverk

Religionsutövning - kyrkor

(01) Exteriörer

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Fosie 3:1

Bebyggelseregistret

FOSIE KYRKA

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.