Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Sö30 Nora : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Sö30 Nora

Foto: Bengt A Lundberg - 2004-04-26

Inskriften lyder: Ingemar och Arne läto resa denna sten och göra bro efter Stenkel, sin son. Gud hjälpe hans ande.

085W0987

 

Trosa-Vagnhärad

Södermanland

Trosa

Södermanland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Trosa-Vagnhärad 26:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.