Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Sö39 Trosa bro : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Sö39 Trosa bro

Foto: Bengt A Lundberg - 2004-04-26

Inskriften lyder: Härmod lät hugga efter Bergvid, sin broder. Han drunknade i Livland.

085W0998

 

Trosa-Vagnhärad

Södermanland

Trosa

Södermanland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Trosa-Vagnhärad 178:2

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.