Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U541 Husby-Sjuhundra : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U541 Husby-Sjuhundra

Foto: Bengt A Lundberg - 2004-09-30

Inskriften lyder: Här ligger Sigrev, broder till Och Öpir ristade runorna.

085W3472

 

Husby-Sjuhundra

Uppland

Norrtälje

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Byggnadsverk

Religionsutövning - kyrkor

(01) Exteriörer, detaljer

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Husby-Sjuhundra 20:2

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.