Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Rök : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Rök

Foto: Jan Norrman - 1990-06-26

Röks kyrka och runstenen Rökstenen RAÄnr Rök 1:1 / Ög136. Bilden är tagen mot (väderstreck): VNV

ND900626_002

Bilden finns även på Photo-CD: 654516321213:064

Rök

Östergötland

Ödeshög

Östergötland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Miljöer

Kyrkomiljö

Flygbilder

Riksintressen

Se följande för relaterad information:

Bebyggelseregistret

RÖKS KYRKA

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.