Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Lunds backe : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Lunds backe

Foto: Jan Norrman - 1990-06-26

Gravfältet Lunds backe RAÄnr Vallerstad 11:1 över bildens mitt. Bilden är tagen mot (väderstreck): Ö

ND900626_059

Bilden finns även på Photo-CD: 654516321213:085

Vallerstad

Östergötland

Mjölby

Östergötland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Gravar

Grav- och boplatsområde

Miljöer

Odlingslandskap

Slättbygd

Flygbilder

Riksintressen

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.