Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Ölands norra udde : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Ölands norra udde

Foto: Jan Norrman - 1992-07-25

Gräsgrundet vid bildens mitt. I bildens övre del Stora Grundet med fyrplats Långe Erik. Bilden är tagen mot (väderstreck): NO

ND920725_036

Bilden finns även på Photo-CD: 602916223214:095

Böda

Öland

Borgholm

Kalmar

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Miljöer

Kust- och skärgårdsmiljö

Byggnadsverk

Kommunikationsväsen

Fyrplats

Naturreservat

Flygbilder

Riksintressen

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.