Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Källa : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Källa

Foto: Jan Norrman - 1992-07-25

Källa gamla kyrka RAÄnr Källa 83:1. Bilden är tagen mot (väderstreck): S

ND920725_009

Bilden finns även på Photo-CD: 602916223214:092

Källa

Öland

Borgholm

Kalmar

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Miljöer

Odlingslandskap

Miljöer

Kyrkomiljö

Flygbilder

Raä-Fastigheter

Riksintressen

Se följande för relaterad information:

Bebyggelseregistret

KÄLLA GAMLA KYRKA

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.