Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Vålerör : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Vålerör

Foto: Jan Norrman - 1992-07-25

Röse RAÄnr Långlöt 49:1 till vänster. Bilden är tagen mot (väderstreck): V

ND920725_084

Bilden finns även på Photo-CD: 602916223214:064

Långlöt

Öland

Borgholm

Kalmar

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Gravar

Röse

Miljöer

Odlingslandskap

Slättbygd

Flygbilder

Riksintressen

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.