Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Bårbyborg : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Bårbyborg

Foto: Jan Norrman - 1992-07-26

Alvaret. Fornborg Bårbyborg / Bårby borg RAÄnr Mörbylånga 17:1. Bilden är tagen mot (väderstreck): OSO

ND920726_006

Bilden finns även på Photo-CD: 602916223214:025

Mörbylånga

Öland

Mörbylånga

Kalmar

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Befästningsanläggningar

Fornborg

Miljöer

Odlingslandskap

Slättbygd

Flygbilder

Riksintressen

Världsarv

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.