Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Frösslunda : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Frösslunda

Foto: Jan Norrman - 1992-07-26

Alvaret. Frösslunda by. Husgrunder RAÄnr Stenåsa 14:1-3 i bildens nedre del. Bilden är tagen mot (väderstreck): S

ND920726_098

Bilden finns även på Photo-CD: 602916223214:055

Stenåsa

Öland

Mörbylånga

Kalmar

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Miljöer

Bymiljö

Jordbruksby

Fornminnen

Bebyggelselämningar

Husgrund, förhistorisk/medeltida

Flygbilder

Riksintressen

Världsarv

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.