Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Sö206 Överselö kyrka : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Sö206 Överselö kyrka

Foto: Bengt A Lundberg - 2005-09-14

Inskriften lyder: "Här skall stånda stenarna dessa, av runor röda, reste dem Gudlög efter sina söner, och Hjälmlög efter sina bröder."

085W6960

 

Överselö

Södermanland

Strängnäs

Södermanland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Byggnadsverk

Religionsutövning - kyrkor

(01) Exteriörer

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Överselö 148:2

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.