Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Vg56 och Vg55 Källby, Källbyås : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Vg56 och Vg55 Källby, Källbyås

Foto: Pål-Nils Nilsson - Ok�nt datum

RAÄ-nummer Källby 23:2 och Källby 23:3. Runstenarna, Källby hallar, på var sin sida av vägen.

pnn01967

 

Källby

Västergötland

Götene

Västra Götaland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Riksintressen

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

FMIS

FMIS Fornsök

FMIS

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.