Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Sm37 Rörbro : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Sm37 Rörbro

Foto: Pål-Nils Nilsson - Ok�nt datum

RAÄ-nummer Nöttja 7:1.

pnn01987

 

Nöttja

Småland

Ljungby

Kronoberg

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Nöttja 7:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.