Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Ög10 Lilla Greby : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Ög10 Lilla Greby

Foto: Pål-Nils Nilsson - Ok�nt datum

RAÄ-nummer Askeby 81:2. Översatt: "...och Ger- läto göra denna bro efter Skär(v) sin gode frände"

pnn01988

 

Askeby

Östergötland

Linköping

Östergötland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Askeby 81:2

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.