Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Ög35 Fornåsa kyrka : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Ög35 Fornåsa kyrka

Foto: Okänd Fotograf - Ok�nt datum

Runsten Ög 35, framför sakristians dörr.

04007004

 

Fornåsa

Östergötland

Motala

Östergötland

Sverige

Utgången upphovsrätt

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.