Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Sö344 Kiholm : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Sö344 Kiholm

Foto: Harald Faith-Ell - 1930-06-20

RAÄ-nummer Södertälje 22:1. Runristningen målas upp av språkvetaren och professorn Elias Wessén. Inskriften lyder: Odbjörn och Sigbjörn och Gudbjörn, de bröderna läto hugga denna sten efter Björn, sin raske fader.

04007612

 

Södertälje

Södermanland

Södertälje

Stockholm

Sverige

Utgången upphovsrätt

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Övrigt

Arbetsmotiv

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Södertälje 22:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.