Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U321 Skalmsta : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U321 Skalmsta

Foto: Harald Faith-Ell - 1940

RAÄ-nummer Skånela 147:1. Runsten U 321 ifylld. Inskriften lyder: <uitan> lät resa denna sten efter sin son och Karl efter sin broder. Sven ristade dessa runor efter Uddulv.

04007588

 

Skånela

Uppland

Sigtuna

Stockholm

Sverige

Utgången upphovsrätt

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Skånela 147:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.