Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

S:ta Katarina ruin (S:ta Karin) : Klicka för att öppna i nytt fönster.

S:ta Katarina ruin (S:ta Karin)

Foto: Carl Gustaf Rosenberg - Ok�nt datum

Interiör mot öster med besökare. Bilden är troligen från 1940-talets första hälft.

cgrgo14b

 

Visby

Gotland

Gotland

Gotland

Sverige

Utgången upphovsrätt

Creative Commons-licens

Fornminnen

Kult, offer och folktro

Kyrka/kapell

Övrigt

Besökare

Raä-Fastigheter

Riksintressen

Världsarv

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Visby 57:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.