Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Ög41 Örevad : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Ög41 Örevad

Foto: Okänd Fotograf - Ok�nt datum

Runsten i vapenhuset. Teckning från Liljegrens runurkunder, "Runir 4".

04008012

 

Älvestad

Östergötland

Motala

Östergötland

Sverige

Utgången upphovsrätt

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Älvestad 34:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.