Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Engelska kanalen : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Engelska kanalen

Foto: John-Eric Gustafsson - 1992

Edefors 24:3. Engelska kanalen, ursprungligen ca 2 km lång.

JEG0061

 

Edefors

Norrbotten

Boden

Norrbotten

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Kommunikations- och maritima lämningar

kanal

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Edefors 24:3

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.