Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U1014 Ärentuna : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U1014 Ärentuna

Foto: Bengt A Lundberg - 2008-05-21

Runsten med inskrift från 1000-talet e.Kr. Inskriften lyder: "Holmger lät resa stenen efter (Igulfast och) Svarthövde, sina söner".

ND30140

 

Ärentuna

Uppland

Uppsala

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Ärentuna 13:2

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.