Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U1016 Fjuckby : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U1016 Fjuckby

Foto: Bengt A Lundberg - 2008-05-21

Runsten från 1000-talet e.Kr. Inskriften lyder: "Ljut skeppshövdning reste denna sten till minne av sina söner. Den hette Åke, som förgicks utomlands, han styrde skeppet, han kom till Greklands hamnar. Han dog hemma....

ND30166

 

Ärentuna

Uppland

Uppsala

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Ärentuna 162:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.