Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U1020 Kyrsta : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U1020 Kyrsta

Foto: Bengt A Lundberg - 2008-05-21

Runsten med inskrift från 1000-talet e.Kr. Inskriften lyder: "Gudfast lät resa stenen...Fastulv...bro...".

ND30193

 

Ärentuna

Uppland

Uppsala

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Ärentuna 109:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.