Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U880 Skogs tibble kyrka : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U880 Skogs tibble kyrka

Foto: Bengt A Lundberg - 2008-05-22

Inskrift från 1000-talet e. Kr. Inskriften lyder: "...sin man (?). Efter...bad Öpir rista runorna."

ND30330

 

Skogs-Tibble

Uppland

Uppsala

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Skogs-Tibble 35:5

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.