Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U867 Gryta : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U867 Gryta

Foto: Bengt A Lundberg - 2008-05-22

Inskriften lyder: Tjälve gjorde bron efter Bolla sin dotter. Ale (eller Alle) och Olev lät hugga efter Tjälve sin fader, Inga efter sin man. Gud give lättnad åt deras själar.

ND30387

 

Gryta

Uppland

Enköping

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Miljöer

Odlingslandskap

Betesmark

Runor

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Gryta 44:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.