Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Stora Alvaret : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Stora Alvaret

Foto: Bengt A Lundberg - 2008-06-09

Möckelmossen. Vattenytans storlek varierar kraftigt mellan olika årstider. Under våren och snösmältnigningen, eller efter kraftiga höstregn kan arealen i Möckelmossen uppgå till ca 30 hektar. Under sommarens torrperiod är däremot stora områden helt torrlagda.

ND30475

 

Resmo

Öland

Mörbylånga

Kalmar

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Miljöer

Insjömiljöer

Riksintressen

Världsarv

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.