Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Tingstad flisor : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Tingstad flisor

Foto: Bengt A Lundberg - 2008-06-10

Kastlösa 45:1. Röse på Stora Alvaret från bronsålder/järnålder.

ND30538

 

Kastlösa

Öland

Mörbylånga

Kalmar

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Gravar

Röse

Fornminnen

Gravar

Gravfält

Riksintressen

Världsarv

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Kastlösa 45:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.