Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Böda gravfält : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Böda gravfält

Foto: Bengt A Lundberg - 2008-06-11

Gravfält bestående av 56 fornlämningar.

ND30693

 

Böda

Öland

Borgholm

Kalmar

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Gravar

Gravfält

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Böda 5:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.