Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Visborgs slott : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Visborgs slott

Foto: Lennart Strömberg - 2008-06-26

RAÄ-nummer Visby 65:1. Akvarellerad teckning från 1816-1830 av Lars Cedergren.

htgo0798

 

Visby

Gotland

Gotland

Gotland

Sverige

Cedergren, Lars

Utgången upphovsrätt

Creative Commons-licens

Övrigt

Måleri - ej arkitekturbunden

Akvarell

Fornminnen

Bebyggelselämningar

Slott/herresäte

Riksintressen

Världsarv

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Visby 65:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.