Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U347 Näs : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U347 Näs

Foto: Pål-Nils Nilsson - Ok�nt datum

Inskriften lyder: Livsten lät göra broarna till själabot för sig och sin hustru Ingerun och sina söner Jorund och Niklas och Luden.

pnn02100

 

Frösunda

Uppland

Vallentuna

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Frösunda 8:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.