Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Gällivare, Nabreluokta : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Gällivare, Nabreluokta

Foto: Bengt A Lundberg - 2008-09-10

RAÄ-nummer Gällivare 19:2. Nabreloukta. Minnessten, rest av Gellivare Församling 1953. På stenen är inskriptionen: NABRELUOKTA KAPELL BYGDENS FÖRSTA UPPFÖRDES HÄR 1650 BRANN KORT DÄREFTER ÅRROS ÅUTEP PUOLAJ PARKOH MUIHTON MANGED AIKIITAH (Må gångna släktleds gärningar bevaras i minne av eftervärlden)

ND32595

 

Gällivare

Lappland

Gällivare

Norrbotten

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Minnesmärke

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Gällivare 19:2

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.