Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Gunfiauns kapell (Ardre ödekyrka) : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Gunfiauns kapell (Ardre ödekyrka)

Foto: Bengt A Lundberg - 2008-08-21

Ardre 35:1. Kyrkoruin.

ND31946

 

Ardre

Gotland

Gotland

Gotland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Kult, offer och folktro

Kyrka/kapell

Riksintressen

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Ardre 35:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.