Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U893 Högby : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U893 Högby

Foto: Bengt A Lundberg - 2009-09-17

RAÄ-nummer Uppsala-Näs 7:1. Runstenen bakifrån. Inskriften lyder: "Öind och Anund och Ingegärd läto resa stenen efter Vigbjörn, sin fader. Öpir ristade".

ND37760

 

Uppsala-Näs

Uppland

Uppsala

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Riksintressen

Runor

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Uppsala-Näs 7:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.