Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Vs27 Grällsta : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Vs27 Grällsta

Foto: Okänd Okänd - Ok�nt datum

RAÄ-nummer Kila 1:1. Inskriften lyder: Torbjörn och Ingefast läto resa efter Sigtorn, sin fader. Han blev död på utfärd. Litle ristade runorna.

rbvs00001

 

Kila

Västmanland

Sala

Västmanland

Sverige

Utgången upphovsrätt

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Kila 1:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.