Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

RAÄ 327 Mälby : Klicka för att öppna i nytt fönster.

RAÄ 327 Mälby

Foto: Bengt A Lundberg - 2009-04-17

RAÄ-nr 327. Benfragmentet hittades vid en utgrävning av Mälby bytomt, preliminär datering vikingatid/tidig medeltid. Inskriften lyder: "Andreas (?) ristade....". Ben åtsida.

ND34632

 

Tillinge

Uppland

Enköping

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.